logo

Tänk efter före – autenticitet minimerar riskerna

I dagens transparenta samhälle ökar kraven på företagens, i synnerhet ledningarnas, agerande.

Handlingar som bryter mot den gällande normen och uppfattas som negativa eller oetiska av såväl allmänheten, kunder, investerare, medarbetare och politiker skadar företagets image. Det är både kostsamt och resurskrävande att bygga upp ett solkat rykte.

Vilka värderingar är då viktiga att stå upp för?

Olika grupperingar har olika värderingar och som företag är det viktigt att verkligen förstå sina målgrupper, både interna och externa, och leva upp till deras förväntningar.  Några exempel på agerande som av många upplevs som direkt oetiskt är barnarbete, låga minimilöner,  höga bonusar (som tilldelas chefer även då företaget inte går bra) och diskriminering.

Generellt gäller att för att bygga tillit och goda långsiktiga relationer till omgivningen behöver du både våga lova (stå upp för någonting) och därefter också hålla det du lovar. Det kan låta självklart, men är inte alltid lika lätt som det kan te sig – det finns alltför många exempel där ledningens beteende orsakat oönskade konsekvenser för företagets rykte, bland de senaste i raden är SCA och Klarna. Eller när företaget på annat sätt inte lever upp till förväntningarna, som t ex ”köttfärsskandalen” på ICA.

Rekommenderar varmt att du lyssnar på denna intressanta intervju med Richard Wahlund, professor på Handelshögskolan (”The Bonnier Family Professor in Business Administration”). Han har bedrivit forskning kring vilka risker ett företags och organisationers agerande medför avseende skadat rykte och dess konsekvenser.

Hur kan du som företagare och ledare förebygga negativ ryktesspridning och uppnå långsiktig hållbarhet?

Med medvetet ledarskap kan du skapa en värderingsstyrd företagskultur där medarbetarna själva tar ansvar. Det handlar om:

 • att leda med utgångspunkt från ett högre syfte som bidrar till ett bättre samhälle, miljö och/eller värld
 • sätta sig in i och förstå både företagets inre och yttre förutsättningar
 • att vara autentisk genom tydlighet, fungera som en förebild och genomföra konkreta handlingar
 • ingjuta hopp och positiv energi genom att skapa goda relationer både internt och externt och öppna för en känsla av tillhörighet

 

Vill du veta mer om hur du kan utöva ett medvetet ledarskap som bygger varumärket och skapar en positiv image? Hör av dig till oss!

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.
 1. Suzana Drakulic Svara
  Mycket bra skrivet, 100% enig! Min erfarenheten talar för sig, de varumärken jag representerat där kulturen varit "lev som du lär" har tagit stora marknadsandelar ex Sense och BT Global Services. Där ledning i ord sagt rätt sak men inte haft mod eller kraft att fullfölja i handling där tappar man inte bara kunder utan även de bästa anställda.
  • Eva Eliasson Svara
   Tack för din kommentar Suzana! Vad glad jag blir att höra att ni tagit "lev som du lär" principen hela vägen. Låter som det finns en del för de andra ledningarna att lära av hur ni har jobbat med Sense och BT Global Services.

Kommentera

*

captcha *