logo

Styrelseordförande för CJ Järn

CJ Järn är en lokal industriåterförsäljare i Vårgårda och Vara med omnejd. Företaget har en lång historia och ägs idag av tredje generationen Eliasson. Företaget erbjuder personlig service, gedigen kunskap samt ett brett utbud av verktyg, industriförnödenheter samt därtill kopplade tjänster.

Styrelseordförande

Uppdrag:
Att leda och driva styrelsearbetet i en förändringsfas då vi utökade upptagningsområdet genom förvärv av verksamhet i Vara.

Upplägg:
Genomför uppdraget genom att:

  • tolka ägardirektiv
  • kalla till och leda styrelsemöten
  • lägga upp plan för styrelseåret
  • leda visions-, varumärkes- och strategiarbetet
  • utbilda och stötta styrelsen
  • vara länken mellan ägare och ledning
  • driva för företaget viktiga frågor
  • följa upp styrelsearbetet

Resultat

För första gången i företagets historia tillsattes en extern VD. Ny vision och varumärke utvecklades och ett värdegrunds- och kulturarbete genomfördes. Omsättningen ökade med 25% under perioden och fortsätter att öka.

Datum:oktober 09, 2013