logo

Levande varumärken har ny partner: Hubbster

Det är verkligen roligt att få presentera Levande varumärkens nya partner Hubbster!

Med Hubbsters digitala processtöd CoreHub blir vårt strategiaktiveringskoncept ”7 steg till transformation” komplett!

”Train your people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to.”
Sir Richard Branson

Kort om CoreHub
CoreHub är ett unikt molnbaserat aktiveringsverktyg med ett inbyggt ”recept” som stöttar ledarna under hela implementeringsarbetet.  Systemstödet gör det  också möjligt att jobba med verksamheter oavsett storlek, då det inte finns någon övre gräns för antalet anslutna medarbetare. Några exempel på företag som med framgång har använt CoreHub  för aktivering av sina strategier är Apoteket, Danske Bank, Oriflame, BIG Travel m fl
Baserat på ledande motivationsforskning

Ledarskap i dag handlar om att inspirera och motivera snarare än att tala om för medarbetarna hur uppgiften ska lösas. CoreHub är, precis som  Levande varumärkens koncept, baserat på ledande motivationsforskning som förenklar för ledare och medarbetare att engagerat stötta organisationens förändringsprocess i realtid.

Det inbyggda ”receptet” i CoreHub tar avstamp i Self Determiniation Theory (SDT), en teori som är utvecklad av de amerikanske professorna Edward L. Deci (Univ. Pennsylvania) och Richard Ryan (Univ. Rochester). Teorin har många användsområden och är bland annat mycket populär inom elitidrott.

SDT studerar i vilken mån yttre respektive inre faktorer styr och påverkar vårt beteende och välbefinnande. Studierna visar att det är främst inre motivation, våra psykologiska behov, som styr vårt beteendemönster. Det handlar om:

Autonomi – en känsla av valfrihet, frivillighet och självbestämmande

Kompetens – en känsla av att på ett effektivt sätt kunna möta och hantera omgivande miljö

Samhörighet – en känsla av närhet och koppling till andra människor, att jag bryr mig om andra och andra bryr sig om mig

Tankarna i SDT löper som en röd tråd i CoreHub från framtagen dokumenterad strategi till konkret handling ändå ut på individnivå.
Vårt koncept tillsammans med CoreHub gör det möjligt för medarbetarna att vara med och påverka och bidra samtidigt som du som ledare fortfarande har full kontroll på att verksamheten är på väg åt rätt håll.

 

Mer information:

Vill du ha hjälp att öka medvetenheten och hitta kraften i din organisation? Engagera medarbetarna och få ut full effekt av strategin? Utvecklas som ledare? Kontakta mig gärna på eva.eliasson@levandevarumarken.se eller läs mer på Levandevarumarken.se Jag är specialiserad inom strategiaktivering och utveckling av företagskultur samt certifierad coach.

 

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *