logo

Imigz hemsida – äntligen klar för att sjösättas!

Och varför inte börja med att svara på frågan – Vad är Imigz?

employer-branding

 

Imigz – Levande varumärken är en konsultbyrå specialiserad inom varumärken, ledarskap och beteenden. Vårt fokus ligger på att utveckla och koppla ihop affärs- och varumärkesstrategier med medarbetarnas attityder och beteende, såväl som att se till att den externa kommunikationen hänger ihop med den interna.

Det inte är ovanligt att mycket energi, tid och engagemang från ledningsgruppen läggs ner på att ta fram vision, mission, position, varumärkeslöfte etc. Strategierna sammanställs i en väl genomarbetad Brand Book och presenteras med stort pådrag för alla medarbetare och….så händer ingenting! Det går en tid, den fina boken ställs i hyllan och alla gör som de alltid gjort. En strategi som inte genomförs är hel enkelt bortkastade pengar!

Det är här vi hjälper till – både att ta fram strategier och att se till att de verkligen händer! Vi tar reda på vad kunder och medarbetare verkligen går igång på och arbetar med det som utgångspunkt för att sätta rätt riktning, strategi och kommunikation tillsammans med ledningsgruppen. Därefter involverar vi medarbetarna, då jobbar vi både med större och mindre team samt med enskilda individer. Förutsättningen för att medarbetarna ska kunna och vilja leva varumärket är att var och en förstår innebörden samt får möjlighet att göra strategin och värdegrunden till sin egen – det är då engagemanget skapas. Att få med medarbetarna på tåget är avgörande för att skapa ett starkt varumärke! Som en framgångsrik företagsledare uttryckte det:

”Business don´t grow – people do”

Avslutningsvis några ord om namnet Imigz, vilket är en ordlek med engelskans image – vårt mål är att utveckla kraftfulla företagsidentiteter som resulterar i en image som är stark, positiv och konkurrenskraftig.

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *