logo

Hur kan du få den bästa styrningen av ditt bolag?

Grundregeln är att sätta en tydlig riktning och strategi samt att se till att den följs. Det kan låta enkelt – men i verkligheten är det ofta här det falerar.

Avsaknaden av en tydlig strategi var den huvudsakliga orsaken till att Nokia, detta fina framgångsrika företag, dalade från stjärnhimlen, konstaterar Margareta Neld, grundare och VD på Neld International Consulting.

Vi hade förmånen att få en pratstund med Margareta om möjligheterna med ett professionellt styrelsearbete och vikten av att ha koll på sitt varumärke. Margareta är också grundare till Women in Progress och har jobbat i många år med att utbilda främst kvinnor i styrelsearbete. Dessutom är hon medförfattare till boken ”Berättelser från styrelserum – mellan dinosaurier och pappersdrakar”  som vi varmt rekommenderar.

Varumärkeslöftet som ledstjärna

Vårt recept på Levande varumärken är att sätta en tydlig strategisk plattform och att använda varumärkeslöftet som ledstjärna. Företagets varumärke har fördelen att det kan tjäna både som kundmagnet och samtidigt som incitament för medarbetarna att jobba där. Margareta är med på vårt resonemang och poängterar att ytterst är styrningen, strategier och varumärket styrelsens ansvar.

Därmed är det också mycket viktigt att styrelsen har koll både på framtida möjligheter och risker. Det blir väsentligt att stämma av frågor som kund- och medarbetarnöjdhet och inte minst lönsamhet, som i hög grad kan påverkas av styrkan i varumärket. Man får inte glömma, som Margareta framhåller, att det är styrelsen som bär det yttersta ansvaret när det händer något som t ex ”köttfärsskandalen på ICA”.

Styrelser behöver flytta blicken utåt och framåt

Det kan finnas en tendens idag att största delen av tiden i styrelsemöten läggs på att utvärdera det som redan har hänt. Det kan tyckas lättare att bedöma konkreta försäljningssiffror, avkastning på insatt kapital etc. Visar försäljningsdiagrammet staplar som blir högre och högre så är det bra, kort och gott. Men det är av största vikt att blicken i styrelserummen flyttas framåt. Alldeles särskilt med tanke på den snabba spridningen som ett budskap har idag.

En engagerad och kunnig styrelse som ser till helheten är guld värd för ett företag som vill växa, kommenterar Margareta.

En professionell framåtblickande styrelse hjälper företaget att sätta riktning, strategi och struktur, vara ett bollplank, komma med idéer och nya perspektiv samt inte minst att hålla riktningen och ta ansvar även när det ”blåser snålblåst”.

 

 

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *