logo

Hur du aktiverar strategier på djupet – hela vägen ut

Att aktivera en ny strategi handlar i grunden om att genomföra en mental förflyttning i hela organisationen.

Mycket energi och stora summor pengar läggs årligen på att ta fram strategier. Samtidigt visar undersökningar (McKinsey, Gartner) att implementeringen, eller aktiveringen, av strategin allt som oftast misslyckas. De vanligaste orsakerna till att en strategi inte aktiveras är brist på engagemang hos medarbetarna, otillräckligt stöd från ledningen, suboptimering och brist på tillit i organisationen. Dessutom i takt med att den digitala transformationen vinner mark förändras spelreglerna.

Tillgängligheten till information ökar, vilket bidrar till att den globala medvetenheten expanderar. En följd av ökad medvetenhet är att förmågan att koppla ihop olika sammanhang och olika perspektiv utvecklas. De nya spelreglerna och den ökade medvetenheten ställer nya krav på ledarskapet.

”Vi kan inte längre hålla fast vid gamla modeller som skapades för 150 år sedan i samband med den industriella utvecklingen”
Alexander Bard

Men medarbetarna fattar ju ingenting….” ett uttryck som jag mött mer än en gång från frustrerade företagsledare som lagt ner mycket tid och energi på att ta fram en ny strategi. Det finns en tro och såklart önskan att när strategin presenterats så är den igång – men en förändring sker inte från en dag till en annan. Den sker successivt, från att bli medveten till att känna tillit och våga släppa taget till att därefter göra plats för det nya. Det handlar om transformation, om att genomföra en mental förflyttning i hela organisationen.

7 steg till transformation – ett koncept för att lyckas aktivera strategier på djupet

Med stöd av och licens att använda Lifespider System transformationsprocess har Levande varumärken utvecklat ett koncept för att aktivera strategier ända ut på individnivå. För att lyckas genomföra en transformation är följande delar essentiella:

Samstämmighet

Alla i ledningen behöver vara eniga om av vad strategin innebär, det handlar inte bara om det uppenbara utan om att gräva djupare och försäkra sig om att alla har enhetlig bild av ordens betydelse och förståelse för varandras olika perspektiv.

Hur då? Exempel på frågor att ta upp:

  • Vad menar vi egentligen med ”bästa”?
  • Vad innebär det konkret att vi ”sätter kunden i centrum”?

 

Medvetenhet

Du behöver skaffa insikt om eventuella rädslor och hinder hos personer i ledningen såväl som hos mellanchefer för vad transformationen innebär. Det handlar om att expandera medvetenheten och tillsammans reflektera över:

  • Vad innebär förändringen för gruppen såväl som den enskilde individen?
  • Vad behövs för att överbrygga rädslan att inte kunna leva upp till nya krav?

 

Transformativt ledarskap

Ledarskapet är helt avgörande för att lyckas. Det behövs ledare som kan rikta kraften i organisationen genom att sätta ljuset på varje medarbetare och ta vara på varje individs inneboende kraft. En transformativ ledare ser till att var och en förstår sin del och hur de kan bidra i ett större sammanhang.

Hur kan du utveckla det?

  • Lägg upp en plan för att utbilda och träna ledarna (läs linjecheferna) i transformativt ledarskap.
  • Skapa delaktighet och lära ut genom upplevelser, det är när vi själva upplever som vi får insikter och utvecklas vidare.

 

Mer information:

Vill du ha hjälp att hitta kraften i din organisation? Få ut full effekt av strategin? Utvecklas som ledare? Kontakta mig på eva.eliasson@levandevarumarken.se eller läs mer på Levandevarumarken.se.

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *