logo

Härligt engagemang på frukostseminarie!

Ännu ett härligt gäng ledare som med hjälp av upplevelsebaserade övningar utforskade vilket intryck de gör på andra och vad det innebär!

Tack alla för stort engagemang och inspirerande diskussioner!

Ett företag blir aldrig större än människorna som jobbar där och kraften när medarbetarna växer, både som individer och som grupp, är enorm. För att få ut den kraften är ledarskapet helt avgörande, en omfattande undersökning som Gallup gjort 2015, visar bland annat att engagemanget hos medarbetarna till 70 procent beror på chefen.

Vi står inför ett paradigmskifte när det gäller ledarskap

Detta innebär bland annat att en av vår tids viktigaste förmåga som ledare är att vara medveten och i kontakt med våra egna och andras känslor, vilket kan sammanfattas i begreppet EQ.  Tidigare har fokus främst legat på IQ och kognitiv förmåga vid valet av ledare.

Men det finns mycket forskning inom området som visar att EQ har mer en dubbelt så stor betydelse när det gäller framgångsrikt ledarskap och intresset från affärslivet ökar. Ett steg i rätt riktning är att Handelshögskolan (vars ambition är att utbilda framtidens ledare) nu infört en kurs som heter Global Challenges, varav en termin helt ägnas åt ”Being” vilket innebär konkret träning i EQ, såsom självinsikt, självdisciplin, empati, mindfulness etc.

Första steget för att utvecklas som individ och ledare är att lära känna sig själv bättre. Hjärnforskningen visar att det mest effektiva sättet att lära sig nya saker är att vi aktivt upplever något själva – det handlar om att skapa AHA-upplevelser.

Vi genomförde flera övningar för att deltagarna skulle få uppleva:

  • hur viktigt det är vad vi lägger fokus på
  • hur snabbt vi bildar oss en uppfattning om andra, hur vi själva relaterar till det och vad det innebär för oss.

 

Det blev både spännande och givande diskussioner om övningar, upplevelser och betydelsen av EQ.

När vi frågade om vad som kunde förbättras fick vi svaret att seminariet gärna kunde vara längre och vid fler tillfällen!

Tack alla än en gång!

 

Mer information:

Vill du utvecklas som ledare och träna din emotionella intelligens? Engagera medarbetarna och omvandla tyst kunskap till konkret värde? Kontakta mig gärna på eva.eliasson@levandevarumarken.se eller läs mer på Levandevarumarken.se Jag är specialiserad inom strategiaktivering, utveckling av ledarskap och företagskultur samt certifierad coach.

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *