logo

Hållbarhet som möjlighet inte börda

Fler och fler människor – beslutsfattare, politiker, företagsledare såväl som den breda allmänheten i flera länder  inser vikten av att tänka mer långsiktigt och agera på ett hållbart sätt.

Lyssnade på Johan Rockströms sommar i P1 och blir än mer övertygad om hur angeläget det är att vi driver företag på ett hållbart sätt. Han pratar om de katastrofala följderna som en global uppvärmning kommer att få och också om möjligheterna vi fortfarande har att förändra våra beteenden. Men det är bråttom påpekar han!

Att ändra beteenden är svårt, kanske du tänker. Ja, men det är nödvändigt om du som företagare och ledare ska hänga med och inte halka efter.

Det handlar om att leda på ett medvetet sätt, ha ett högre syfte med sin verksamhet, föregå som gott exempel och vara mån om att bygga en värderingsstyrd kultur där medarbetarna tar eget ansvar och lever upp till företagets löfte. Det skapar kreativitet, engagemang och förtroende, vilket i sin tur dessutom stärker varumärket och ökar efterfrågan!

Stora förändringar har inte skett genom att alla plötsligt ändrar uppfattning. Stora förändringar drivs till att början av en engagerad minoritet, en allians av villiga som visar vägen.  

Enligt Simon Sinek (författare till bl a Start with Why) tippar perspektiven över till en ny värdegrund när mellan 15 till 18 procent av en population tror på en vision eller är övertygade om en idé.  Generellt finns det 2 procent ”fanatiker”, ca 8 procent som är övertygade och pålästa samt ca 10 procent som är motståndare till en förändring. Av de övriga 70-80 procenten är ca hälften passivt stödjande och resterande bryr sig inte.

När du vill ha en förändring till stånd – glöm motståndarna,  satsa på de som är passivt stödjande!

Här är en effektiv metod i 5 steg för dig som utveckla beteenden på ditt företag:

Steg 1: Förklara varför! D v s hur beteendet hänger ihop med varumärket, strategin och värdegrunden

Steg 2: Tydliggör företagets värdegrund genom att bryta ner den till konkreta beteenden

Steg 3: Förankra och var tydlig med förväntningar. Tydliggör vad som behöver göras – i termer av beteende.

Steg 4: Var medveten om och förbered dina medarbetare på att det kan kännas svårt och tidskrävande att arbeta på ett nytt sätt i början

Steg 5: Följ upp genom att ge positiv återkoppling – uppmuntra nyckelbeteenden. Nya beteenden behöver förstärkas ofta! Använd konstruktiv återkoppling för oönskade beteenden. Tänk på att varje konstruktiv återkoppling behöver vägas upp med minst fyra positiva saker – regel 4:1.

Vill du få mer tips och tankar kring att leda medvetet, bygga varumärket och sälja mer? Registrera dig på hemsidan

Här kan du lyssna på Johan Rockströms sommar i P1

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *