logo

Framgång – med varumärket och människorna högt på agendan

Grant Thorntons framgångsrika varumärkesresa – Del 1

Tillväxt med tydlig riktning och differentiering
 ”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar”
Alice i underlandet

Vi fick en spännande pratstund med Lisbeth Larsson, marknads- och kommunikationschef på Grant Thornton, om deras framgångsrika arbete med att levandegöra varumärket på den svenska marknaden. Idag sitter hon även med i ett slag advisory board för varumärket globalt, som finns i 130 länder.

Sedan Lisbeth började på Grant Thornton 2003 har mycket hänt och företaget har gjort en verklig varumärkesresa – från att ha varit omtalat av konkurrenterna som ”…det där företaget som har småkunder som garnaffärer och taxirörelser……” till att idag uppfattas som marknadsledande revisions- och konsultföretag gentemot ägarledda företag. Företaget har också växt från 500 till idag dryga 1000 medarbetare.

Ett viktigt strategiskt beslut var att fullt ut inrikta sig på att hjälpa ägarledda företag. ”Vi valde att köra vårt eget race…att inte göra som konkurrenterna. Det ledde bland annat till att vi var tidigt ute med webbkampanjer.

Grant Thornton stöttar också entreprenörsdrivna företag via samarbete med DI Gasell, YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden), Founders Alliance samt SUP46. Det är tydligt att de unga entreprenörerna har en annan inställning – värderingar och hållbarhet står högt på deras agenda och den globala marknaden är mycket mer en självklarhet, berättar Lisbeth, ”titta t ex på Happy Socks, som verkligen haft en imponerande framgångsresa”.

Nya regler och transparens
”Who the hell wants to hear actors talk?”
Harry Warner, Warner Brothers, 1927

Den slopade revisionsplikten för småföretagare från 2010, påverkar Grant Thornton och de andra branschaktörerna med intäktsbortfall. I takt med att digitala lösningar växer fram kommer också efterfrågan på redovisningskonsulter med största sannolikhet att minska. Denna utveckling innebär att Grant Thorntons konsulter behöver anta en mer rådgivande roll och bland annat hjälpa företagen med deras framtidsorienterade frågeställningar.

Transparensen är ett faktum – ”det är viktigt att inse att det inte bara gäller de största företagen som t ex SCA” poängterar Lisbeth” Klarna är ett intressant exempel som visar att det även kan drabba entreprenörsföretag”. Webben och sociala media ställer nya krav på ledning och medarbetare. På den interna webben har vi en ”feed”, berättar Lisbeth, där kommer alla nyheter som involverar Grant Thornton upp – både positiva och negativa. Detta kan uppröra medarbetare som menar att sådant som kan uppfattas negativt ska tas bort från ”feeden”.

”Men nej, vi kan inte ta bort något” menar Lisbethatt visa vad som verkligen sägs – det är ju det som är transparens!”
Medarbetarna avgörande för att bygga varumärket

När Lisbeth kom till företaget hette det Lindebergs Grant Thornton, och ett problem var bland annat att flera blandade ihop det med klädmärket J Lindeberg. ”Få vet vilka vi är, vi måste göra någonting”, efterfrågan på tydlighet kring varumärket var stor. Lisbeth insåg snabbt att för att kunna öka varumärkeskännedomen med en begränsad budget, var medarbetarna avgörande. För att lyckas med det har kommunikation och ett nära arbete med HR varit nödvändigt.

Avgörande för att lyckas har också varit att Lisbeth alltid haft stöd av VD, som själv brinner för marknadsföring, medarbetarfrågor och hållbarhet.

En åtgärd som uppskattats av medarbetarna är att Lisbeth ganska snabbt lät inrätta en inhousefunktion, som tog fram t.ex annonsmaterial för kontoren, utan kostnad. Detta sänkte kostnader och gjorde arbetet enklare för de lokala kontoren, samtidigt som huvudkontoret fick bättre kontroll över kommunikationen och kunde utveckla en mer enhetlig bild av Grant Thornton. ”Vi ser likadana ut – nu börjar vi bli ett varumärke!” uttryckte medarbetarna med stolthet.

Med detta arbete som grund jobbar nu Grant Thornton med att utvecklas framåt och leverera varumärkeslöftet i alla verksamhetens led, från styrelse och ledning till varje enskild medarbetare – mer om det kommer i Del 2 av denna artikelserie.

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.
  1. Goeran Björkdahl Svara
    How could you help us with our branding? BR Goeran Björkdahl

Kommentera

*

captcha *