logo

Den magiska formeln för att engagera medarbetarna

Ett företag blir aldrig större än människorna som jobbar där och kraften när medarbetarna växer, både som individer och som grupp, är enorm.

För att få ut den kraften är ledarskapet helt avgörande, en omfattande undersökning som Gallup gjort 2015, visar bland annat att engagemanget hos medarbetarna till 70 procent beror på chefen.

Ändå hamnar fokus ofta på något annat, som t ex produkten, processen eller strategin. Om vi bara:

 • hade en bättre produkt skulle försäljningen gå av sig själv
 • utvecklar våra processer kommer produktiviteten att öka
 • tar fram en ny strategi blir vi mer konkurrenskraftiga

 
Det här är ett synsätt som jag har stött på i många sammanhang, i små entreprenörsföretag såväl som stora internationella koncerner. På något sätt kanske det känns enklare att hantera en produkt, process eller strategi än, som det egentligen handlar om – att framgångsrikt leda människor.

”Människor säger ju emot, gör inte som jag säger, drar åt olika håll, blir osams, fortsätter göra som de alltid gjort…” listan kan göras lång.

Vad är då den magiska formeln för att skapa engagemang och få medarbetarna att dra åt samma håll?

Det handlar om att se till helheten, förstå hur människor fungerar och om transformation. Det vill säga en förändring sker inte direkt från svart till vitt utan istället successivt från svart till grått till vitt. Det handlar om att sätta ljuset på varje medarbetare och ta vara på varje individs inneboende kraft.

Det finns ingen quick fix, men väl tre nycklar som är helt avgörande för att lyckas:

 • Självinsikt
  • Lär känna dig själv på ett djupare plan. Du behöver känna till dina egna intentioner och vad som driver dig, för att kunna förstå och leda andra.
  • Coacha dina medarbetare och hjälp dem att få en djupare kunskap om sig själva, vad de brinner för, vad som driver respektive hindrar dem.
 • Tydlighet:
  • Rikta kraften – sätt upp och definiera en vägledande vision och värdegrund, som hjälper medarbetarna att fatta rätt beslut i vardagen
  • specificera och se till att var och en vet sin roll och funktion, hur de på bästa sätt kan bidra utifrån sina förutsättningar
 • Tillit
  • Visa vägen, ge ansvar och utmana dina medarbetare samtidigt som du också finns där och skyddar och stöttar när det behövs.
  • Skapa trygghet genom att agera autentiskt och stå för det du säger. Se till att vara en förebild.

 
Jag får ofta frågan: ”Det låter bra, men hur gör jag?”

Börja alltid med självinsikt – för att leda andra måste du kunna leda dig själv.

Vill du öka din självinsikt? Ställ dig följande frågor, svara inte direkt utan låt svaren komma till dig. Reflektera över svaren som kommer.

 • Vad är det mest viktiga du vill förändra i din arbetssituation just nu?
 • Vad vill du absolut bli av med?
 • Hur önskar du att det ska vara?
 • Varför är det inte så som det ska vara?

 
Frågorna är hämtade från Lifespider System Självledarskapsprogram.

Mer information:

Vill du ha hjälp att hitta kraften i din organisation? Få ut full effekt av strategin? Utvecklas som ledare? Kontakta mig på eva.eliasson@levandevarumarken.se eller läs mer på Levandevarumarken.se.

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *