logo

De osynliga krafterna som driver oss

Handlingskraft kommer inifrån.

Effektiva ledare har förmågan att ta vara på de inre drivkrafterna och konsekvent förflytta sig själva och andra framåt i samma riktning eftersom de förstår de osynliga krafterna som formar oss.

Vad är det då som driver oss människor att göra som vi gör?

Inom motivationspsykologin brukar följande anledningar lyftas fram:

1. Visshet

En förutsättning för inre motivation är att vi känner trygghet och att vi har kontroll, vilket i grunden handlar om överlevnad. Det innebär bland annat att ju säkrare vi känner oss på att vi kan lyckas ju mer ökar vår inre motivation.

2. Ovisshet/Variation

Gillar du överraskningar? De flesta brukar svara Ja! på den frågan. Detta är dock en sanning med modifikation: vi gillar överraskningar som vi vill ha.

Det kan låta paradoxalt, men samtidigt som vi behöver visshet behöver vi också ett visst mått av variation. Detta har sin bakgrund i att vi behöver hålla oss alerta för att vi ska vara beredda om en fara dyker upp.

3. Vara betydelsefull

Att vara betydelsefull handlar i grund och botten om att märkas och vara behövd. Människor kan gå extremt långt för att bli uppmärksammade – allt från att prestera på elitnivå till de som i brist på annat tar till våld. Hur betydelsefull blir du inte för en annan människa som du riktar en pistol mot?

4. Tillhörighet– kärlek

Vi vill inte bara bli uppmärksammade för den vi är – vi vill bli älskade. Ett av våra starkaste behov är  att höra till och bli accepterade i ett sammanhang. Yttersta formen av tillhörighet är kärlek.

5. Att växa

Vi har ett existentiellt behov att utvecklas som människor, att förstå sammanhang och lära oss nya saker. Att utvecklas framåt är intimt förknippat med att känna sig lycklig. Tänk dig vad som händer med det som inte växer – företag, relationer etc?

6. Att bidra

”Delad glädje är dubbel glädje”  Det handlar om att dela med sig till andra och i förlängningen känna att vi bidrar till något större än oss själva.

Den inre kartan

De inre drivkrafterna påverkar på kort sikt vårt fysiska och mentala tillstånd. På lång sikt bildar de tillsammans en inre karta över hur vi ser på världen. En karta som blir utgångspunkten för vår upplevelse av meningsfullhet, våra känslor och vårt beteende. Vissa av dessa beteenden gynnar oss dessvärre inte på längre sikt.

Tänk dig till exempel en person som fortsätter röka, trots att hen vet att det är farligt för hälsan på längre sikt. De kortsiktigt ”vinsterna” för rökaren kan vara en känsla av tillhörighet med de andra som röker. Det kan även ge en känsla av trygghet och kontroll då rökning är något som hen känner till och är van vid. Dessutom är det inte ovanligt att halsblosset är ett av de få tillfällen när en stressad person tar ett djupt andetag!

Det är när vi blir medvetna  om och synliggör de drivkrafter som är starkast hos oss själva och andra, som vi kan ta ett aktivt beslut att möta behoven genom att göra på något annat sätt och därmed uppnå verklig förändring.

 

Mer information:

Vill du ha hjälp att öka medvetenheten och hitta kraften i din organisation? Få ut full effekt av strategin? Utvecklas som ledare? Kontakta mig gärna på eva.eliasson@levandevarumarken.se eller läs mer på Levandevarumarken.se Jag är specialiserad inom strategiaktivering och utveckling av företagskultur samt certifierad coach.

 

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *