logo

De medvetna ledarna vinner racet

Vi behöver ledare som vågar jobba på djupet, med sig själva och med sina medarbetare.
”Att måla en rostig bil kommer inte hjälpa dig att vinna något race”

Det är när vi inser att det vi gör betyder något och att vi är en del av något större, som vi verkligen blir engagerade – och engagemang är lika med ”hårda” värden. Organisationer som är syftesdrivna, erbjuder utveckling och möjlighet till självstyre levererar tre gånger så högt aktieägarvärde (McKinseys studie ”The hidden value of organisational health”).

Det handlar om att skapa medvetenhet och meningsfullhet:

  1. Vad är syftet med verksamheten?
  2. Varför finns vi?
  3. Vad är min roll?
  4. Hur kan jag bidra?
  5. Hur lierar det med mina egna värderingar och önskningar?

 

Som ledare behöver du vara en förebild och visa vägen. Det kommer att ta lång tid för medarbetarna att hitta dörren i ett mörkt rum om du inte tänder något ljus.

Det finns en stor mängd nutida forskning som stöder detta tankesätt, det vill säga för att vi ska kunna hänga med i utvecklingen behöver vi öka medvetenheten inte bara som individer utan också som organisationer.

Nutida forskning om medvetande

En teori som håller på att komma fram i ljuset igen är subjekt-objektteorin som har utvecklats av Robert Kegan, professor från Harvard som forskar inom psykologi/vuxenutveckling.  I den definieras fem olika stadier/ordningar, nollte till femte ordningen, av medvetandegrad. I boken (In over our Heads, The Mental Demands of Modern Life) beskriver han hur vi  människor successivt utvecklas från att när vi föds, se allting ur ett eget subjektivt perspektiv till att när vi är på högsta medvetandenivån, uppleva att vi alla hänger ihop och att jag som individ är en betydelsefull del i ett större sammanhang.

Kort om de olika stadierna/ordningarna:

0:te ordningen:  Som nyfödda kan vi inte särskilja oss själva från omgivningen utan är så att säga ”ett med allt”

1:a ordningen – impulsiv: (ca 18 mån till 2 år) vi kan börja sätta ord på ”föremål” som mamma, pappa, lampa etc och därmed bli medvetna om att de är något annat än jag själv. Däremot kan vi inte skilja ”föremålen” från vår egen upplevelse. Det jag upplever, det är.

2:a ordningen – imperialistisk: (ca 6 till 12 år) vi är nu medvetna om att andra kan ha skilda behov från mig själv, men det är enbart mina egna behov och önskningar som är meningsfulla för mig.

3:e ordningen – socialiserad: (tonåren och vidare) Nu kan vi uppleva andras behov och önskningar och ställa dem i relation till oss själva. I detta stadie blir tillhörighet alltmer avgörande för oss. Ofta undertrycks egna behov till förmån för relationen och gruppen, det som är meningsfullt för mig är vad som förväntas av andra. Jag är mina relationer. Detta är den medvetandenivå som det traditionella samhället är uppbyggt kring.

4:e ordningen – livsförfattande: I detta skede är vi inte längre våra relationer vi har dem. Vi  är medvetna om andras behov och önskningar och kan samtidigt sätta gränser och ta ansvar för vår egen inre värld. Vi kan göra egna livsval. Det är denna medvetandenivå som krävs för att kunna hantera de krav som dagens samhälle ställer på oss. I stort sett all självhjälpslitteratur strävar efter att vi ska uppnå detta stadie.

5:e ordningen – självtransformerande: I denna fas är vi medvetna om vår egen inre värld samtidigt som vi kan öppna upp och på ett friare sätt bolla mellan olika identiteter – ett transformerande jag.  Det medför att vi lättare kan relatera till andra och att vi kan se på oss själva i ett utifrånperspektiv. Detta gör att vi också känner större ansvar för helheten, vilket blir allt mer aktuellt  för att vi ska kunna hantera de utmaningar som globalisering, klimatpåverkan etc innebär.

Än så länge är det mindre än en procent av befolkningen som nått hela vägen till 5:e ordningen, de flesta stannar på nivån 3-4, men vi står inför ett paradigmskifte och stora förändringar är på gång. I Silicon Valley ( och även i Sverige) bubblar det av idéer kring tekniska lösningar för personlig och organisatorisk  utveckling – för att successivt ”putta” människor, företag och så småningom världen i rätt riktning.

Det är de medvetna ledarna som kommer att vinna racet!

 

Mer information:

Vill du ha hjälp att öka medvetenheten och hitta kraften i din organisation? Få ut full effekt av strategin? Utvecklas som ledare? Kontakta mig gärna på eva.eliasson@levandevarumarken.se eller läs mer på Levandevarumarken.se Jag är specialiserad inom strategiaktivering och utveckling av företagskultur samt certifierad coach.

 

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *