logo

Att leverera varumärkeslöftet i alla led

DEL 2: Grant Thorntons framgångsrika varumärkesresa

Att leva upp till varumärkeslöftet

I Del 1 av den här artikelserien lyfte vi upp hur Grant Thornton jobbat med att sätta och förankra en tydlig riktning och differentiering för varumärket. Med detta som grund jobbar nu Grant Thornton vidare med att leverera varumärkeslöftet i alla verksamhetens led, från styrelse och ledning till varje enskild medarbetare

Lisbeth_Larsson_GT_76Vi fick en spännande pratstund med Lisbeth Larsson, som är marknads- och kommunikationschef på Grant Thornton, om deras framgångsrika arbete med att levandegöra varumärket på den svenska marknaden.

Grant Torntons varumärkeslöfte är att Frigöra potentialen och växa – för våra kunder, våra medarbetare och för samhället.

Att leva upp till varumärkeslöftet är en centralt för Grant Thorntons affär och frågan har stort fokus i affärsplanen. Genom att vara tydliga med riktning och målgrupp har marknadspositionen stärkts och efterfrågan ökat. Ett starkt varumärke lockar också talanger. ”Viktigt att komma ihåg är att halva affären för Grant Thornton att kunna växa, är att få fler och rätt medarbetare” poängterar Lisbeth. HR och marknad jobbar nära varandra och inom ramen för varumärkeslöftet finns också en EVP (Employer Value Proposition) formulerad.

Att förändra beteende är en utmaning
”Du kan inte knuffa upp någon på en stege som inte är villig att klättra.”
Andrew Carnegie

Grant Thornton har en gedigen plan för att involvera och engagera medarbetarna. Hur medarbetarna ska leva varumärket är tydligt formulerat i nio olika områden. ”Men vi får inte glömma att det handlar om en stor förändring ute på kontoren” säger Lisbeth ”att förändra beteenden är alltid en utmaning”. Stor vikt läggs vid att medarbetarna ska känna delaktighet, ”de måste själva förstå vart Grant Thornton är på väg och vad jag som individ kan bidra med”.

Grunden till den nya affärsplanen lades i höstas vid en stor GetTogether – en konferens för samtliga medarbetare där temat var Our Brand, Our People.”Vi har dock varit noga med att arbetet inte ska stanna där” menar Lisbeth ”att fortsätta kommunicera och skapa dialog är otroligt viktigt för att lyckas”. Under våren har ledningen varit ute på de lokala kontoren i samband med att de sätter sin egen affärsplan. ”Vi i ledningen deltar i workshops och gör GAP-analyser, faciliterar och inte minst ställer ’jobbiga’ frågor” berättat Lisbeth. Det är också mycket fokus på ledarutveckling – många partners är även ledare på sina kontor. Transparens är en av Grant Thorntons nyckelfrågor, helt enkelt att ”leva som man lär”. Lika viktigt som att få med medarbetarna är det att säkerställa att vi har förankring i styrelsen och att ledningen inte ”springer för fort”.

 Varumärkesarbetet har gett resultat!

Grant Thornton har alltid varit noga med att mäta varumärket och marknadsandelar samt förståelsen för varumärkeslöftet. En stor varumärkesundersökning görs vart annat år av ett externt företag. Varumärkeskännedomen har mer än fördubblats och idag har Grant Thornton högre kännedom än flera av de större konkurrenterna.

Från att ha varit ett relativt okänt varumärke återfinns nu Grant Thornton bland världens 50 mest attraktiva arbetsgivare. Det visar sig i undersökningar att studenter gärna vill jobba på Grant Thornton, som med en sjätteplats också är branschbäst i Universums undersökning Sveriges Bästa arbetsgivare. Som nämnts tidigare har även antalet anställda fördubblats sedan 2003 till drygt 1000 medarbetare.

Företaget tar tydligt ställning för jämställdhet, mångfald och hållbarhet och har idag 50/50 fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen och i chefskapet i stort. I styrelsen är tre av sju kvinnor. Vi har en bit kvar när det gäller partnerskapet, men vi jobbar konsekvent mot målet 50/50 även där, avslutar Lisbeth.

”Success is doing what you said you would do, consistantly, with clarity, focus, ease and grace.”
Maria Nemeth

 

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *